Ne Yapıyoruz

AR-GE Faaliyetleri

AR-GE

HATKO şirketler grubu, önem verdiği Ar-Ge faaliyetleri kapsamında; farklı disiplinlere sahip personeli ile ağırlıklı olarak progresif kalıp teknolojileri, makaradan makaraya elektrolitik metal kaplama, plastik enjeksiyon, fotovoltaik enerji üretimi ve yenilikçi üretim teknolojileri üzerine araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.
Güçlü mühendis, teknisyen kadrosu ve güçlü üniversite iş birlikleri ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.

16 Ekim 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından HATKO Ar-Ge Merkezimiz desteklenmeye başlanmıştır. TÜBİTAK-TEYDEB ve KOSGEB tarafından desteklenerek başarıyla tamamlanıp ticarileşmiş olan birçok projemiz olup, halen desteklenmeye devam eden muhtelif projelerimiz vardır.

Şirketimizin Ar-Ge merkezi bünyesindeki laboratuvarımız TÜV Rheinland ve UL tarafından IEC 61210:2010 standartlarına göre test yapma konusunda akredite olmuştur.

Ekim 2020’de HATKO, Turkishtime Ar-Ge 250 dergisinin yaptığı araştırmaya göre en çok Ar-Ge harcaması yapan firmalar arasında 241. sırada yer almıştır.

Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG’de İnovasyon Sonuçları kategorisinde HATKO 40. olarak İnovaLİG 2018 Üstün Başarı Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

HATKO Ar-Ge faaliyetleri; ülkemiz için sektörel bilgi birikimini, insan kaynağını, şirketimiz için ise rekabet gücü ve sürdürülebilirliği, ekonomik ve yatırımsal gücünü arttırmak ve yüksek katma değer sağlamak amacıyla devam etmektedir.