Olağanüstü Kariyer Oluşturmak Büyümeye Giden Yolumuzdur

Insan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI VE ONLINE İŞ BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu, HATKO Teknik Donanımlar Mümessillik ve Tic. A.Ş.’dir.
  2. Formu doldurarak elektronik ortamda otomatik yolla göndereceğiz (“Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar” şeklindeki) kişisel verilerinizin tamamını: “Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi” amacıyla işleyeceğiz.
  3. Bahsedilen kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1. maddesinde tanımlanan “Açık Rızanıza” istinaden işleyeceğiz. İşleme konusunda açık rızanız yok ise, lütfen formu göndermeyiniz.
  4. İleteceğiniz kişisel verilerinizi, grup şirketlerimiz veya herhangi bir idari veya adli soruşturmayı yürüten yetkili resmi makam veya adli mercilerin talebi üzerine, bu makam veya mercilere adli veya idari soruşturmaların yürütülmesi veya Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla aktarmamız söz konusu olabilir.
  5. İleteceğiniz referanslarınızı KVKK konusunda aydınlattığınız ve kişisel verilerinin aktarılması konusunda açık rızalarını aldığınızı değerlendiriyoruz. Referans olarak bildirdiğiniz kişilere ait verileri de “Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi” amacıyla işleyeceğiz.
  6. KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Şirketimize iletebilirsiniz:
  1. Acısu Sok. Taşlık Apt. No:15 34357 Beşiktaş/İSTANBUL adresine şahsen veya posta ile gönderebilirsiniz.
  2. Taleplerinizi elektronik ortamda göndermek isterseniz:
  • Varsa Şirketimizde daha önce kayıtlı bir e-posta adresiniz aracılığı ile veya kimliğinizi doğrulayabileceğimiz bilgileri de ekleyeceğiniz sair e-posta adresinizden KVKK@hatko.com.tr şeklindeki e-posta adresimize veya

hatko@hs01.kep.tr şeklindeki KEP adresimize iletebilirsiniz.

"Hızlı gitmek istiyorsan, yalnız git. Uzağa gitmek istiyorsan, birlikte gidelim."

Afrika Atasözü